Εταιρική Υπευθυνότητα στην Πράξη

Ακολουθεί η Παρουσίαση PowerPoint από την ομιλία του κυρίου Κωνσταντινίδη

στην εκδήλωση “Εταιρική Υπευθυνότητα στην Πράξη” που πραγματοποιήθηκε

στις 30/03/2016 στο Maroussi Plaza.